Over mij

2014Mijn mooiste ervaringen zijn die waarbij ik mensen kan helpen met hun werk weer in hun eigen stroom te komen. Zij zien weer perspectief in hun ingewikkelde situatie en willen ook stappen gaan zetten om verder te komen. Alles valt op zijn plek. Een prima startpunt om verder te gaan. Voor mij persoonlijk is dat het moment waar ik het allemaal voor doe. Het is mijn stimulans voor mijn werk.

In mijn jarenlange ervaring als hrm adviseur  heb ik heel vaak aan tafel gezeten bij de moeilijke gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. De leidinggevende, gespitst om zijn boodschap goed en duidelijk over te brengen. De medewerker die vaak deze boodschap niet  voelde aankomen en flink in verwarring raakt.

De positie van de  hrm adviseur is duidelijk: je bent er voor het belang van de organisatie. Vanuit die achtergrond adviseer je de leidinggevende en kun je ook de medewerker soms nog suggesties of  ideeën meegeven.  Een medewerker  echt begeleiden in deze situatie kan echter niet. Maar ik zie wel allerlei ontwikkelingen waarvan ik mij afvraag:  is dat wat je echt wil? De medewerker verwerpt sommige mogelijkheden soms te snel en kiest voor bekende, voor de hand liggende paden. De situatie lijkt hem weinig ruimte te geven om nieuwe opties te verkennen.

Ik zie de verwarring toeslaan bij de medewerker. Vaak kiest die intuïtief al een aanpak met als een van de grondthema’s vechten, vluchten of bevriezen. Het is voor een medewerker een zware klus om een onverwacht bericht een plaats te geven, te bepalen hoe dit in zijn leven past, welke consequenties dit heeft, hoe hij daar het best mee om kan gaan. Welke achtergronden, verwachtingen en ontwikkelingsrichtingen worden bij hem geraakt en hoe heroriënteert hij zich hierop.

Dat is een punt in de levensloop dat mij bijzonder intrigeert. Natuurlijk heb ik zelf ook een dergelijke verwarring meegemaakt en ervaren welke complexe gevoelens, gedachten en overwegingen gaan spelen. Kwetsbaarheid, onzekerheid, geen overzicht meer, “het komt nooit meer goed”gevoel. Om het volgende moment precies te weten wat ik wilde (de aanval, mij pakken ze niet).

Hoe belangrijk het is om op een dergelijk moment even de tijd te nemen om voor jezelf je emoties en gedachten te ordenen, je mogelijkheden te overwegen voordat je een volgende stap werd mij goed duidelijk! En het belang van een goede begeleiding daarbij ook.

Ik put bij mijn begeleiding uit mijn vele ervaringen als hrm adviseur, als coach en persoonlijk begeleider  en de inzichten die ik kreeg in een scala van veranderingstrajecten en opleidingen. Mensen weer grip te laten krijgen op hun werkelijkheid zodat zij zelf de regie weer gaan voeren en beslissingen kunnen nemen is het doel van mijn begeleiding.

Als persoon ben ik gefocust op “de kern van de zaak”, wil weten wat er achter zit. Ik heb een luisterend oor, ben creatief in mijn denken en begeleiden. En ik wil zaken erg graag concreet maken. Wat ga je nu doen?

Mijn ruim 30 jarige ervaring binnen het hrm veld heb ik voornamelijk binnen overheid en non profit opgedaan. Na jarenlange dienstverbanden,  ben ik nu 12 jaar hrm/zzp-er en begeleid vooral organisatie veranderingstrajecten.  Daarnaast werk ik als coach/begeleider. Naast een hrm opleiding heb ik opleidingen gedaan op het gebied van transpersoonlijke therapie, organisatieopstellingen, coaching/begeleiding.

Contact

Vragen? Klik hier. Ik hoor graag van je!